Evolution webinar (20 minutter)

Når det kommer til HR, vil det å ha oversikt og enkle funksjoner som sparer deg for tid være på radaren din. Du må tenke på hvordan selskapet kan redusere uønsket fravær og det at en medarbeider slutter koster det dobbelte av medarbeiders årslønn.

I dette webinaret, vil Andreas vise hvordan man kan løse problemet med fravær på arbeidsplassen. Gi innblikk i hvordan man kan bruke Evolution til oppfølging og oversikt av ansatte.

Dette vil du lære:

 • check
  Hvordan redusere sykefraværet blant ansatte
 • check
  Hvordan man kan oppnå ROI innen tre måneder
 • check
  Bruke ansattportalen på mobil til å føre fravær og selv ha oversikt
 • check
  Oppfølging av ansatte ved sykefravær
 • check
  Hente ut effektive rapporter

Personvern webinar (20 minutter)

I 2018 ble det innført ny personvernlovgivning i hele EU/EØS. Det er mye usikkerhet rundt hvordan man skal forholde seg til personvern og mange er usikker på hvordan selskapet skal forholde seg til GDPR.

Personvernhåndboken er et arbeidsverktøy for alle som jobber med personopplysninger. I dette webinaret går vi gjennom hvordan man kan tilpasse personvernhåndboken til ditt selskap samt hvordan du kan bruke den som et oppslagsverk ved usikkerhet rundt lover og regler.

Dette vil du lære:

 • check
  Hvor lett det er å bruke personvernhåndboken som oppslagsverk
 • check
  Hvordan du kan tilpasse personvernhåndboken til ditt selskap
 • check

  Hva som skal være på plass ved inspeksjon av Datatilsynet