Trusselbilde innen IT

Vi har også denne måneden sendt ut varsel om virus og spam epost til alle våre kunder, grunnet forhøyet trusselbilde. Kryptovirus som det er snakk om kan gjøre alvorlig skade på maskiner og servere. Viruset går inn på servere, krypterer filer og gjør uopprettelige feil.

Heldigvis har de fleste av våre kunder tjenesten Traps installert via våre terminalservere. Dette er et antivirus system, helt ulik de tradisjonelle antivirusprogrammene. Traps sjekker alle filer og programmer for virus før det åpnes/kjøres. Traps hos oss stopper daglig cirka 25 konkrete forsøk på åpning av virusinfiserte programmer/filer. I tillegg stopper vårt spamfilter i en normal måned om lag 80-85% av all epost som forsøkes sendes til våre kunder. Ekstrem månedene er vi oppe i 95-99%. Dette er epost som inneholder ondsinnet innhold eller avsender.

Vi kan også levere Traps lokalt på PC’er for de kundene det er aktuelt for. Ta kontakt med support@4humanit.no om du har spørsmål eller ønsker mer informasjon om tjenesten.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: