Nyansatte vinteren 2017

4human vokser videre og har ambisjoner om å videreutvikle oss til et av de sterkeste miljøene innenfor våre områder og vi søker aktivt etter de dyktigste hodene. Vi er derfor stolte av å ønske våre nye medarbeidere velkommen hos oss i løpet av våren.

Lene Thorbjørnsen startet 1. mars som selger i HRM. Hun har jobbet med salg av retail-løsninger på østlandsområdet og har hatt stillinger innen salg av komplekse print/kopi løsninger. Lene har tidligere jobbet 10 år i Lindorff med salg av kredittvurderings- og inkassoløsninger.

Vi fortsetter å styrke vårt team i tiden som kommer, og rekrutterer fortsatt innenfor flere områder. Les mer her.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: