Nyansatte sommeren 2016

4human vokser videre og har ambisjoner om å videreutvikle oss til et av de sterkeste miljøene innenfor våre områder og vi søker aktivt etter de dyktigste hodene. Vi er derfor stolte av å ønske våre nye medarbeidere velkommen hos oss i løpet av våren.

Rolf Henrik Bekkstrand starter i jobben som CTO i 4human HRM i september. Han har arbeidet i Kongsberg Maritime hvor han ledet to avdelinger med til sammen 23 ingeniører, med ansvarsområder innenfor utvikling og vedlikehold av Kongsberg Maritime sine Automasjons & Safety systemer.

Ida Katrine Børstad Thoresen starter i jobben som Sosial utvikler i 4human HRM i oktober. Hun har arbeidet for Capgemini hvor hun jobbet som konsulent i et Peoplesoft prosjekt hvor hun forvaltet og driftet HR- og E-learning systemene til DNV GL. Ida Katrine avsluttet sine studier på NTNU sommeren 2014 med en masteroppgave for COWI i Fredrikstad.

Rasmus Gjelseth startet i jobben som IT-konsulent på vår supportavdeling i 4human IT i november 2015. Han var innleid fra bemanningsbyrå for å hjelpe til i en hektisk periode. Innsatsen førte til at Rasmus ble tilbudt fast stilling etter innleieperioden. Rasmus kommer fra IKT-driftsfag hvor han fullførte sin lærlingetid hos Vestfold Fylkeskommune IKT. Som IT konsulent vil Rasmus forsterke vårt 1.linje support team på IT drift. Rasmus har stor interessert for IT-løsninger og trivs godt med å hjelpe og veilede brukere.

Eduardo Ruiz startet i jobben som IT-konsulent på vår supportavdeling i 4Human IT i mai 2016. Han har arbeidet i ca. 10 år i IT konsulentbransjen, salgsavdelinger. Han har drevet sitt eget IT konsulent firma og har også jobbet som avdelingsleder i et større firma i Malaga. Eduardo er oppvokst i Malaga i Spania, han flyttet til Oslo for 3 år siden og i vår flyttet han til Tønsberg.

Vi fortsetter å styrke vårt team i tiden som kommer, og rekrutterer fortsatt innenfor flere områder. Les mer her.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: