Nyansatte høsten 2016

4human vokser videre og har ambisjoner om å videreutvikle oss til et av de sterkeste miljøene innenfor våre områder og vi søker aktivt etter de dyktigste hodene. Vi er derfor stolte av å ønske våre nye medarbeidere velkommen hos oss i løpet av våren.

Anett Eliassen Nilsen er ansatt som leveransekonsulent

Anett er 48 år og bor på Hvaler. Hun kommer fra stilling som HR Manager i Transcom og har solid erfaring fra HR faget. Anett har tidligere jobbet i

Goodtech Environment AS/HACO AS i ulike stillinger og har erfaring som system superbruker og fra kundesiden under implementering av ERP og HR. Anett har også vært leder i rekrutteringsbransjen og innenfor renhold og drift. Hun har gått på husøkonomutdanningen på Stabekk Høyskole.

Anett starter hos oss i desember.

Marianne Bjørnstad er ansatt som ny supportansvarlig

Marianne er 44 år, bor i Grålum. Hun jobber i dag som Seksjonsleder Plan og Leveranse i Sykehuspartner og har hatt stilling som release koordinator i samme virksomhet.

Marianne har tidligere jobbet 13 år i Infotjenester, som testleder, leder for kunde- og publiseringssenteret, prosjektleder og som IT konsulent. Hun har gått på Høyskolen i Østfold på økonomi/administrasjon og informatikk.

Marianne starter hos oss i januar

Vi fortsetter å styrke vårt team i tiden som kommer, og rekrutterer fortsatt innenfor flere områder. Les mer her.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: