Nyansatte 4human IT – Høsten 2017

Marius Thuve Nordrum - Digital Markedsfører

04.09.17 startet Marius Thuve Nordrum hos oss i 4human. Han jobber som Digital Markedsfører i gruppen, herav både 4human HRM og 4human IT. Marius er nyutdannet Markedsfører fra Handelshøyskolen BI Nydalen. Han har spesialisert seg på innholdsmarkedsføring og leadsgenerering gjennom innhold.

Glenn Dennis Oscar Ihlstrøm - Selger

 01.09.2017 Startet Glenn med IT-salg hos 4human IT. Han jobber med nye og eksisterende kunder. Glenn har en bred erfaring innen løsningssalg til reiselivsbransjen men også en bakgrunn som Konferanse og IT-sjef i hotellbransjen.
Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: