[LIVE Webinar - GDPR & Personvern] Meld deg på i dag!
Webinar GDPR, leder og HR-emner

Målgruppe

 • check
  Ledere og HR-personell
 • check
  Alle som må ha et forhold til GDPR

Pris og tid

 • check
  Tidsplan: 2 timer - Webinar
 • check
  Vi forbeholder oss retten til å avlyse/flytte kurs
 • check
  Pris: 1500,- 

I løpet av webinaret vil du lære

Alle som behandler personopplysninger i jobben må sette seg inn i det nye lovverket. Derfor vil du i løpet av kurset få god forståelse for det nye lovverket, det vil gjøre deg rustet til å håndtere de nye kravene i praksis og gjøre deg i stand til å lage en konkret handlingsplan for din bedrift.

Du får dokumentasjon på at du har satt deg inn i lovverket, gjennom foilene som gjennomgås. Denne dokumentasjonen kan brukes til å påvise din nye kunnskap rundt den nye personvernloven.

Påmelding Webinar

Agenda

 • check
  Generelt om GDPR - Hva er GDPR?
 • check
  Personvernerklæring - Ulike behandlinger, ulike erklæringer
 • check
  Hvor er dataene våre? - Kartlegging internt i bedriften
 • check
  Databehandleravtaler - Må alle ha
 • check
  Internkontroll med avvikshåndtering - Beredskapsplan
 • check
  Opplæring av ansatte - Påvise etterlevelse av loven
 • check
  Personvernombud - Noen må ha, alle kan ha
 • check
  Bransjenormer - Enklere etterlevelse av loven