Kunnskapssenter

Kunnskapssenter

-blogger & artikler | bli best på HR og ledelse!


HR-bloggen
Gir god sykelønn høyere sykefravær?
  Norge taper 20 milliarder kroner i året på at det ikke koster arbeidstakerne fem øre å være hjemme med[...]
Den vanskelige medarbeidersamtalen
Det er et enormt potensial for å gjøre medarbeidersamtalen til det nyttige styringsverktøyet det faktisk kan være. De nedslående resultatene[...]
Har ditt selskap et bevisst forhold til onboarding?
Når man skal planlegge å ta imot en nyansatt og gi en god onboarding, er det naturligvis en del praktiske[...]