Fakturaskanning

Ønsker du at alle inngående fakturaer skal komme elektronisk? Vi skanner, tolker og konverterer fakturainformasjonen til en elektronisk datafil, som du igjen får levert rett inn i ditt økonomisystem – klar for remmittering!

Tjenesten omfatter postmottak, sortering, datafangst, registrering, samt avvikshåndtering.

Nærmere beskrivelse av tjenesten:

Vi etablerer mottak for papirfaktura, elektroniske PDF-fakturaer og elektroniske EHF-fakturaer i vårt meldingssenter (dere velger selv omfanget). I samarbeid med deg setter vi opp et forslag til informasjonsbrev til dine leverandører, med opplysninger om ny fakturaadresse og krav til fakturakvalitet. Når alle fakturaer går via oss, vil du motta alt i elektronisk format!

Postboksen tømmes hver dag til faste tider, og etter sortertering blir fakturaene klargjort for skanning på begge sider med oppløsning på minimum 300 DPI.

Vi benytter optisk tegngjenkjenning (OCR - optical character recognition) som er en teknikk for maskinell oversettelse/datafangst fra skannede bilder. Det benyttes både feltgjenkjenning og ledetekster som metode for datafangst for å sikre så gode data som mulig. I tillegg til den maskinelle datafangsten, sjekkes alle felt for feil og rettes før oversendelse til kunde.

Har du kanskje behov for at flere skal godkjenne en faktura, du trenger kanskje tilgang til din faktura på reise, eller rett og slett ønsker å slippe fysisk arkiv, -da er vår Fakturaflyt en rimelig inngang til full elektronisk fakturaflyt.

Ønsker du å vite mer?

Kontakt oss for en uforpliktende gjennomgang av dine behov.