Fakturaflyt

Elektronisk fakturaflyt gir deg et sentralt sted for alle fakturaer, trygt lagret i vår norske sky. Dette gir blant annet raskere saksbehandling, redusert papirforbuk og full sporbarhet. Hos oss kommer du i gang uten store investeringer, og betaler basert på volum. I tillegg kan vi tilby fakturaskanning.

Nedenfor har vi listet opp noen av fordelene med elektronisk fakturaflyt fra 4human IT.

Spar Kostnader

 • Ingen kopieringskostnader - fordi ingen trenger å ta lokal kopi av faktura
 • Ingen manuell distribusjon av papirfaktura - ingen portokostnader
 • Automatisk varsling før forfall – ingen purregebyr og rentenota
 • Komplett elektronisk fakturaarkiv - tilgjengelig via internett
 • Ingen manuell registrering – 100 % elektronisk klargjort for betaling i nettbank

Bli mer effektiv

 • Dokumentene er alltid tilgjengelig fra der du måtte befinne deg
 • Ingen bruk av tid til oppfølging og gjenfinning av fakturaer
 • ​Elektronisk dokumentasjon overfor leverandører ved avviksbehandling
 • Søkbart arkiv – søk på alle vitale begrep som forefinnes på fakturaen

Få bedre kontrol

 • Ingen faktura kommer på avveie eller blir liggende i en skuff
 • Integrert distribusjonslogg - tilfredsstiller revisors krav til sporbarhet.
 • Full oversikt over alle ”ikke bokførte kostnader” - bedre likviditetskontroll, enkelt å gjøre riktige avsetninger i regnskapet, slik at resultatet for perioden viser alle utgiftene, også de som ennå ikke er godkjent av de ansatte.
 • Prokurahåndtering – regel brukeretilgang, hvem som har tilgang til hvilke dokumenter, høyeste godkjenningsbeløp, og oppfølging av spesielle leverandører.

Vi ivaretar din sikkerhet

 • Vi lagrer alle prosesserte dokumenter på servere i Norge, 4human IT tilfredsstiller alle myndighetenes krav til søkbar arkiv, sikker lagring, og sporbarhet.

EHF-aksesspunkt

 • 4human IT tilbyr EHF-aksesspunkt slik at dine leverandører kan sende EHF-fakturaer (Elektronisk handelsformat) direkte inn i Compello.
 • Den elektroniske fakturaflyten vil forenkles betydelig ved å åpne for mottak av EHF-fakturaer fra dine leverandører.

Ønsker du å vite mer?

Kontakt oss for en uforpliktende gjennomgang av dine behov.