Humankapitalen er din viktigste kapital - Ta godt vare på den

Det at medarbeidere slutter er estimert til å koste det dobbelte av en medarbeiders årslønn og turnover kan smitte over på kolleger. Reduser turnover med Evolution.

For å kunne vokse i virksomheten må rammeverket ligge til rette. Løft andre til å bli bedre i sin jobb, gjennom økt motivasjon og arbeidsmiljø. 

Inkluderte prosesser:

 • check
  Medarbeidersamtale
 • check
  Oppfølging
 • check
  Personalregister
 • check
  Ferie og fravær
 • check
  Ansattportal
 • check
  Medarbeidersamtale
 • check
  Oppfølging
 • check
  Personalregister
 • check
  Ferie og fravær
 • check
  Ansattportal

Evolution finnes på alle platformer.
 Helena Røed 

 HR-Sjef 

quote-left

Systemet Evolution gir oss mulighet for å gi våre medarbeidere utvikling utfra den rollen man har i selskapene våre. Via Evolution så tar vi blant annet alle våre utviklingssamtaler og medarbeidersamtaler for hele konsernet.

 Gro Hansen

HR-Koordinator

quote-left

Evolution er systemet for å samle all informasjon om den ansatte både når det gjelder kontrakter, medarbeidersamtaler, kompetanse etc. Et nyttig verktøy både for leder og ansatt.


Medarbeidersamtaler og oppfølging

Visste du at det er 50% sjans for at din nyansatte slutter innen 1 år? - Og at det finnes løsninger for å redusere turnover?

Evolution bistår deg i din prosess med onboarding av nyansatte. Du får notifikasjoner og sjekklister som skal gjennomføres ved hver nyansettelse. Dette kan være gjennomføring av opplæring i systemer, utlevering av adgangskort, bilder og opplæring i det enkle reisesystemet.

 • check
  GDPR-kompatibelt
 • check
  Reduserer sykefravær
 • check
  Struktur og oversikt
 • check
  Ansatte kan føre sykefravær
 • check
  Lagre alle medarbeidersamtaler
 • check
  Oppfølging av deg som leder
 • check
  GDPR-kompatibelt
 • check
  Reduserer sykefravær
 • check
  Struktur og oversikt
 • check
  Ansatte kan føre sykefravær
 • check
  Lagre alle medarbeidersamtaler
 • check
  Oppfølging av deg som leder

Ønsker du å lese mer om onboarding og tjenestene vi tilbyr vedrørende onboarding? Klikk på denne lenken (du blir tatt til improver.com)


Evolution er GDPR-kompatibelt

Kompatibel med gdpr (selvfølgelig)

Evolution gjør det enklere for din virksomhet å etterleve det nye personvernregelverket. Ved å bruke Evolution vil du få alle ansatte og all ansattinformasjon på et og samme sted. Systemet letter med andre ord etterlevelsen av GDPR, men dessverre hjelper ikke Evolution deg med å undertegne databehandleravtaler eller skrive personvernerklæringer...