4human HRMs brukerdager arrangeres i september

Vi i 4human HRM sender dere en «early warning» og ønsker dere velkommen til brukerdager 12.september fra kl 12.00 til 13. september kl 16.00 ved Quality Hotel Brygga i Tønsberg.

Brukerdagene er en arena for erfaringsutveksling og faglig fordypning, interessante kundehistorier og motivasjonsforedrag for alle dere som benytter våre løsninger innen HR (Evolution, GIPS, Virke Oppfølging eller HLO) og reise (AD Travel).

Du vil bli oppdatert på trender innen fagområdet ditt og innen digitalisering samt få direkte kontakt med sentrale ressurspersoner i 4human HRM.

Har dere ønsker om emner som vi bør ta opp er dere hjertelig velkomne med å sende oss disse på mail.

Foreløpig Agenda for dagene er planlagt med fokus på disse områdene:

· Gjennomgang av nyheter på våre løsninger

· Viktig informasjon fra myndigheter og lover/forskrifter

· Gjennomgang av utvalgte fagområder i vår løsningsportefølje

· Kundehistorier

- Hva kommer av nyheter i eksisterende løsning og i ny løsning

Dagene vil bestå av både felles og parallelle deler i forhold til løsningsområdene.

Temaene vil inneholde spennende fokusområder innen HR, Reise og Tid.

Nærmere agenda vil sendes ut i løpet av august.

Pris for dagene inkl. overnatting kr. 4.950, pris uten overnatting kr. 3.950,- + mva.

På ettermiddag/kveldstid 12.september vil det bli arrangert en felles middag i en sosial og hyggelig atmosfære.

Vi håper vi sees i Tønsberg og ber dere gi oss en foreløpig tilbakemelding til Vivi Iren Hansen på maildresse vih@4human.no innen 15.07.17 for å avklare antall deltakere.

Velkommen til Tønsberg i september!​

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: