Archive

Monthly Archives: august 2016

Microsoft lisensrevisjon

4human IT har i år vært igjennom en omfattende lisens revisjon for våre Microsoft SPLA lisenser. Revisjonen er gjennomført i samarbeid med Microsoft sitt europeiske lisensteam, 3. part revisorer fra Deloitte, vår lisenspartner Crayon og interne ressurser hos 4human IT. Selve revisjonen omfattet alle våre tjenester, blant annet vårt komplekse servermiljø.

Tilbakemeldinger underveis i revisjonen fra både Microsoft og Deloitte, viser at vi har god internkontroll og svært få avvik.

«Selv om slike revisjoner krever utrolig mye av oss som organisasjon, ser vi på dette i ettertid som et kvalitetsstempel på at vi på vegne av våre kunder har god kontroll på våre Microsoft lisenser», sier Daglig Leder, Stian Hessevik.

Nyansatte sommeren 2016

4human vokser videre og har ambisjoner om å videreutvikle oss til et av de sterkeste miljøene innenfor våre områder og vi søker aktivt etter de dyktigste hodene. Vi er derfor stolte av å ønske våre nye medarbeidere velkommen hos oss i løpet av våren.

Rolf Henrik Bekkstrand starter i jobben som CTO i 4human HRM i september. Han har arbeidet i Kongsberg Maritime hvor han ledet to avdelinger med til sammen 23 ingeniører, med ansvarsområder innenfor utvikling og vedlikehold av Kongsberg Maritime sine Automasjons & Safety systemer.

Ida Katrine Børstad Thoresen starter i jobben som Sosial utvikler i 4human HRM i oktober. Hun har arbeidet for Capgemini hvor hun jobbet som konsulent i et Peoplesoft prosjekt hvor hun forvaltet og driftet HR- og E-learning systemene til DNV GL. Ida Katrine avsluttet sine studier på NTNU sommeren 2014 med en masteroppgave for COWI i Fredrikstad.

Rasmus Gjelseth startet i jobben som IT-konsulent på vår supportavdeling i 4human IT i november 2015. Han var innleid fra bemanningsbyrå for å hjelpe til i en hektisk periode. Innsatsen førte til at Rasmus ble tilbudt fast stilling etter innleieperioden. Rasmus kommer fra IKT-driftsfag hvor han fullførte sin lærlingetid hos Vestfold Fylkeskommune IKT. Som IT konsulent vil Rasmus forsterke vårt 1.linje support team på IT drift. Rasmus har stor interessert for IT-løsninger og trivs godt med å hjelpe og veilede brukere.

Eduardo Ruiz startet i jobben som IT-konsulent på vår supportavdeling i 4Human IT i mai 2016. Han har arbeidet i ca. 10 år i IT konsulentbransjen, salgsavdelinger. Han har drevet sitt eget IT konsulent firma og har også jobbet som avdelingsleder i et større firma i Malaga. Eduardo er oppvokst i Malaga i Spania, han flyttet til Oslo for 3 år siden og i vår flyttet han til Tønsberg.

Vi fortsetter å styrke vårt team i tiden som kommer, og rekrutterer fortsatt innenfor flere områder. Les mer her.