Archive

Monthly Archives: februar 2015

AD Gruppen – kjøper programvareselskapet Evolution Software

AD Gruppen øker satsningen på programvareløsninger innenfor HR og HR-ledelse og kjøper 100% av aksjene i Evolution Software AS. Gjennom oppkjøpet blir AD Gruppen en ledende leverandør av leder og ansatte relaterte HR-løsninger i det norske markedet.

Evolution Software AS er godt etablert med sine digitaliserte HRM løsninger mot privat og offentlig sektor. Selskapet har kontor i Sarpsborg og hadde i 2014 en betydelig vekst i omsetningen og endte året på ca 17 millioner kroner. Selskapet har 10 ansatte i Norge og en utviklingsavdeling i Serbia på 19 ansatte. Evolution Software er landets ledende leverandør av ny-vinnende programvareløsninger innenfor HR sektoren.

HR er historisk et av kjerneområdene for AD-Gruppen innenfor offentlig sektor. De senere årene har fokus vært på vårt egenutviklede reise- og tidsystem, AD Travel, i tillegg til Vivaldi lønnssystem som forhandles. AD Gruppen etablerer med oppkjøpet AD Solution som vil være en fusjon av AD Produkt og Evolution Software. Selskapet vil ledes av Adm. direktør Konsern i AD Gruppen, Bjørnar T. Andersen.

AD Gruppen har med kjøpet av Evolution Software ytterligere styrket sin portefølje av programvareløsninger innenfor HR segmentet. AD Gruppens egne programvareprodukter innenfor HR består av HR ledelse og Oppfølging (GIPS), reise- og tidsystem (AD Travel og AD Tid), samt Lønn- og Personalsystemet Vivaldi (som forhandles). AD Gruppen har også med oppkjøpet styrket sitt team ytterligere med spesialister innenfor HR området og er med dette styrket til å levere generell HR kompetanse og HR for Hire med seniorkompetanse som etterspørres i markedet. Etter oppkjøpet har AD Gruppen kontorer i Tønsberg, Sarpsborg og Oslo.

 

Evolution Software SaaS programvareløsning

Evolution Software’s programvareprodukt Oppfølging er en 100% skybasert løsning (SaaS) som flytter HR oppfølgingen fra HR og ut til linjen i organisasjonene – ut til leder og medarbeider. Dette anses som den nye måten å drive medarbeideroppfølging på, og programvareløsningen ivaretar alle prosesser i forbindelse med ansatte, helt fra ansettelseskontrakt er skrevet og hele arbeidsforholdet til den ansatte eventuelt har sluttet.

Oppfølging 4.0 er et online lederverktøy for oppfølging av ansatte! Ansatte som føler at de blir sett trives bedre, presterer bedre og er mindre borte fra jobb.

Alle tiltak gjennomføres på ett sted. All ansattinformasjon og bedriftens maler og rutiner er samlet og tilgjengelig via web. I tillegg får du varsel på e-post/sms i forkant av alle oppgaver.

Systemet hjelper deg til å bli en god leder i praksis!

OPPFØLGING

Oppfølgingsmodulen er selve hoved-modulen i Oppfølging 4.0 og sikrer effektiv og bedre oppfølging av ansatte på alle nivåer i organisasjonen. All ansatt-informasjon er samlet ett sted og hjelper deg i den daglige operasjonelle ledelsen. Mulig å bygge på med modulene kompetanse, QA, korttidsoppfølging og oppfølging av sluttede.

PLANLEGGING

Planleggingsmodulen er et effektivt planleggingsverktøy for ressurshåndtering. Her får lederen full oversikt og kan raskt tilpasse kalendere, skiftplaner, endringer, ansatte, tidsforbruk, overtid og kostnader. Alt i henhold til lovpålagte rammer.

SKADEBASE

Skadebasemodulen er et HMS-verktøy med oversikt, registrering, dokumentasjon, analyser og rapporter. Dette gjelder EKSEMPELVIS riktig registrering, håndtering og

forebygging av skade på arbeidsplassen. Modulen sikrer lovpålagt dokumentasjon.

HÅNDBOK

Håndbokmodulen er en digital personal og HMS håndbok og oppslagsverk for både ansatte og ledere. Her inngår alle de siste lover og regler for oppfølging av ansatte. Håndboken kan tilpasses den enkelte organisasjons personalrutiner.

HVA GIR OPPFØLGING 4.0 DEG?

– Et online lederverktøy for en mer helhetlig oppfølging av de ansatte

– Enkelt å utføre all oppfølging og tiltak ett sted

– Ivaretar alle regler for oppfølging av ansatte og fravær

– Dokumentasjon

– Mindre manuelt arbeid og dobbeltregistrering, verktøyet er tett integrert med alle lønn- og personalsystem

– Verktøyet følger ansatte fra ansettelse til avgang, med sjekkpunkter og varsling for HR og leder

– Oversikt over kurs og kompetanse, GAP analyser og scoring, samt utløpsdato på sertifikat

– Enkel tilgang til rapporter på individ- og gruppenivå, samt visuelle modeller og oversikter

– Elektroniske personal- , hms- og lederhåndbøker

– Bedre trivsel og redusert sykefravær

– Rådgivning og juridisk bistand