Tjenester & rådgivning

4human AS tilbyr løsninger og tjenester innen HRM/HCM og personal. Vi har over 30 års erfaring med lønnssystemer – noe som har resultert i en betydelig kundemasse i privat og offentlig sektor.

Evolution er lederverktøyet vi leverer innen HRM. Det nettbaserte og komplette verktøyet effektiviserer og kvalitetssikrer lederens oppgaver og rutiner, gjennom bedre kontroll. 

Løsningene er bygget opp i form av moduler som kan tas i bruk enkeltvis eller samlet, avhengig av behov. Selvbetjening, automatisering og enklere rapportering er viktige momenter. Her ligger det store tidsbesparelser som kan brukes til å ta bedre vare på medarbeiderne og kompetansen – noe som blir stadig viktigere.

4human AS har lang erfaring innen utvikling, prosjektbistand, opplæring, support og brukerstøtte. Vi utvikler selv våre systemløsninger med forankring i egne ressurser i Norge og Serbia.

Å oppnå full effekt av en HRM-løsning er avhengig av at den implementeres best mulig, slik at den støtter bedriftens krav og behov. Men det er avgjørende at alle brukere av løsningen har ferdighet til å benytte den effektivt i sine daglige oppgaver. God implementering og opplæring er essensielt for å lykkes med en ny løsning.

4human AS har en egen leveranseavdeling med erfarne konsulenter innen HRM-området.

Vi bistår våre kunder med:

  • Prosjektledelse for å sikre gjennomføring av leveransene
  • Oppsett av løsningen, integrasjon med øvrige systemer og konvertering av data
  • Konfigurering av løsningen og de ulike moduler som skal benyttes
  • Kurs og opplæring for de som skal benytte løsningen, både superbrukere, ledere og andre brukere
  • Rådgivning for å sikre et best mulig utbytte av HRM-løsningen