Evolution Tillegg

Evolution består av lettfattelige lederverktøy som gjør det enkelt for deg å følge opp dine ansatte og å ha oversikt over utfylt dokumentasjon. Løsningen sørger også for at myndighetskrav om oppfølging og kvalitet på dokumentasjonen blir ivaretatt. Men bedrifter har ulike behov for funksjoner og oversikter – derfor kan du også velge mellom flere ulike tillegg:

 • Kompetanse
 • Oppfølging av sluttede arbeidsforhold
 • Kortidsoppfølging
 • QA

Evolution Tillegg – kort og godt:


 • Registrering og oversikt over de ansattes kurs og sertifikater
 • Mulig å legge opp egne kurs og kursgrupper
 • Oversikt over gyldighet og utløpsdato
 • Varsel til leder/HR om utløpsdato på kurs og sertifikat 
 • Registrering og utskrift av CV 
 • Mulig å bygge opp egne prosesser med krav til kompetanse
 • Rapporter på GAP, utførte eller manglende kurs/sertifikat

QA-MODULEN

Verktøy for å lage egne medarbeiderundersøkelser

Brukerutsendelse via e-post, med mulighet for å svare anonymt og med navn

Mulighet til å lage maler for undersøkelser som hele firmaet kan bruke

Mulighet til å ta ut rapporter i etterkant

KORTTIDS-MODULEN

Oversikt, forebygging og oppfølging av korttidsfravær

Varsel til leder

Verktøy for egenmelding

SLUTT-MODULEN

Verktøy for sluttintervju

Basispunkt – oversikt over innlevert utstyr og gjennomførte tiltak ved arbeidsforholdets opphør

Rapportfunksjoner

EVOLUTION – SOM LØNNER SEG:

Kunder som Arcus, Block Watne, Bring, Brødrene Dahl, Coop, KPMG, Kreftforeningen, Kynningsrud, Loomis, Nammo, Nortura, Oceaneering, Optimera, Postnord, Stabburet, Tine, Toma, Toyota og mange fler, har spart millionbeløp på Evolution. Ta kontakt her så kan din virksomhet fort gjøre det samme!