Evolution Skadebase

Skadebasemodulen i Evolution (nå i versjon 4.0) er gull verdt når en arbeidsulykke inntreffer. Modulen lager en effektiv prosessflyt som tar deg fra A til Å – og gjør det til en enkel sak å registrere ulykker og hendelsesforløp. Den noterte informasjon blir automatisk generert og lagret i rapportformat. Uvurderlig – helt enkelt.

Evolution Skadebase – kort og godt:


  • Dekker hele prosessen ifm. oppfølging av yrkesskader
  • Enkel registrering av avvik og HMS-observasjoner
  • Dokumentasjon av tiltak og forebyggende arbeid
  • RTV-skjema genereres automatisk, ferdig utfylt
  • Registrering, rapportering og forebygging av skader på arbeidsplassen
  • Riktig H-verdi
  • Gransking av alvorlige ulykker
  • Effektivitet ifm. risikoanalyser og forebyggende HMS-arbeid
  • Sikrer dokumentasjon til NAV og forsikringsselskapet
  • Enkel og effektiv registrering

Skadebasemodulen er et HMS-verktøy for oversikt, registrering, dokumentasjon, analyser og rapporter. Dette gjelder f.eks. riktig registrering, håndtering og forebygging av skader på arbeidsplassen. Modulen sikrer lovpålagt dokumentasjon. Sammen med HMS-håndboken har du en komplett løsning i ditt HMS-arbeid.

Evolution Skadebase effektiviserer også hverdagen til den ansatte hvis en arbeidsulykke skulle inntreffe. Verktøyet gjør det enkelt å kontrollere at arbeidsgiver har gjennomført de nødvendige tiltakene siden hele hendelsesforløpet blir dokumentert. Systemet regner automatisk ut riktig H-verdi. AMU kan få egen tilgang og revurdere saker, for så å sende dem tilbake til ledelsen.

Skadebasemodulen sikrer dokumentasjon til NAV og forsikringsselskapet, slik at en ansatt sikres økonomisk ved en eventuell arbeidsulykke. Videre er Skadebasemodulen et effektivt verktøy i arbeidet med risikoanalyser og forebyggende HMS-arbeid. Modulen er også et nyttig verktøy ved gransking av alvorlige ulykker. Skadebasen er et brukervennlig verktøy som er enkelt å bruke, og det er en enkel sak for den ansatte å fylle ut HMS-observasjoner.

EVOLUTION – SOM LØNNER SEG:

Kunder som Arcus, Block Watne, Bring, Brødrene Dahl, Coop, KPMG, Kreftforeningen, Kynningsrud, Loomis, Nammo, Nortura, Oceaneering, Optimera, Postnord, Stabburet, Tine, Toma, Toyota og mange fler, har spart millionbeløp på Evolution. Ta kontakt her så kan din virksomhet fort gjøre det samme!