Evolution Planlegging

Planleggingsmodulen i Evolution (nå i versjon 4.0) er et effektivt planleggingsverktøy som gjør det enkelt å definere nye skiftplaner, fylle inn skift og gjøre endringer i skiftplanen. Planleggingsmodulen legger til rette for at du som leder kan planlegge – og håndtere uforutsette hendelser. Du har til en hver tid tilgang på nødvendig informasjon om den enkelte ansatte. Alt på ett sted. På nettet.

Evolution Planlegging – kort og godt:


  • Enkel og effektiv ressursplanlegging
  • Riktig kompetanse til riktig skift – rett person på rett plass 
  • Enkelt å erstatte skift ved fravær
  • God oversikt over kostnader på de ulike skiftene
  • Mindre manuelt arbeid for mellomleder
  • Enkel i bruk og en god støtte i turnusplanleggingen
  • Mobilløsning for Android/iPhone
  • Ansatte tilgang til egen oppdatert plan, kalender og timer
  • Mulig å overføre timelister til lønn

Evolution Planlegging er et effektivt planleggingsverktøy, spesielt egnet for produksjonsbedrifter som har rullende/rullerende skift. Skiftplanen er enkel og lett å sette seg inn i, og bidrar til å forenkle jobben for den som setter opp arbeidsplaner. Hele prosessen med å sette opp skiftplanen er automatisert.

Planleggingsmodulen gjør det enklere for ansvarlig leder å løse arbeidsfordelingen uten å overskride tilgjengelige arbeidstimer for den enkelte ansatte – hvis det da ikke er ønskelig med overtid. Planleggingsmodulen gir god oversikt over hvilke kostnader som er knyttet til de ulike skiftene. Dette gjør at lederen enkelt kan erstatte skiftet med f.eks. en ansatt som gir lavere kostnad. Arbeidsplanen gir ledelsen oversikt over hvor mange timer de ansatte jobber hver uke og gir også muligheten til enkelt å kontrollere at skiftleder ikke overskrider statens lovpålagte rammer.

EVOLUTION – SOM LØNNER SEG:

Kunder som Arcus, Block Watne, Bring, Brødrene Dahl, Coop, KPMG, Kreftforeningen, Kynningsrud, Loomis, Nammo, Nortura, Oceaneering, Optimera, Postnord, Stabburet, Tine, Toma, Toyota og mange fler, har spart millionbeløp på Evolution. Ta kontakt her så kan din virksomhet fort gjøre det samme!