Evolution Oppfølging

Oppfølgingsmodulen i Evolution (nå i versjon 4.0) er et lettfattelig og effektivt arbeidsverktøy som gjør det mye enklere å lede og følge opp sine ansatte. Du har alltid full oversikt over all relevant dokumentasjon. Verktøyet sørger også for at myndighetskrav om oppfølging og kvalitet på dokumentasjonen blir ivaretatt. Alt enkelt og greit. På nettet.

Evolution Oppfølging – kort og godt:


  • Hovedmodulen for god ledelse i praksis
  • Gir mer effektiv oppfølging og gode lederrutiner
  • Individbasert med fokus på nærvær
  • Støtter prosessen rundt oppfølging av sykmeldte
  • Genererer automatisk oppfølgingsrapporter til NAV
  • Reduserer sykefraværet – langsiktig økonomisk gevinst
  • Elektronisk innsending via Altinn
  • Ansattkartotek – all informasjon tilgjengelig og samlet ett sted
  • Medarbeiderne følges fra ansettelse til fratredelse, inkl. oppfølgingssamtaler
  • Alle lover og regler ivaretas

Oppfølging er hovedmodulen i Evolution og sikrer effektiv og bedre oppfølging av ansatte på alle nivåer i organisasjonen. All informasjon om medarbeiderne er samlet ett sted, og er til uvurderlig hjelp i din daglige ledelse.

Evolution Oppfølging er et styringsverktøy som gjør at du kommer tettere innpå dine ansatte. Og ikke minst at alle ansatte sikres lik oppfølging. Systemet er tilrettelagt for den enkelte og sørger også for at du kan følge opp hver enkelt medarbeider raskere. Resultatet er høyere trivsel i organisasjonen.

At systemet dessuten er enkelt å bruke og at all relevant informasjonen ligger lett tilgjengelig, gjør at ledere sparer mye tid i oppfølgingsarbeidet.

Systemet gir den enkelte leder god oversikt, og gjør det mulig med effektiv rapportering på alle nivåer i organisasjonen. Evolution Oppfølging er et meget effektivt arbeidsredskap for ledere med oppfølgingsansvar.