Evolution Håndbok

Håndbokmodulen i Evolution (nå i versjon 4.0) er et digitalt oppslagsverk over alt som har med oppfølging av ansatte å gjøre. Den omfatter alle emner som er nyttig i den daglige ledelsen. Håndboken sikrer at personal- og HMS-prosedyrene i bedriften er lik for alle – og at de blir etterfulgt. Bedriftens personalhåndbok blir godt synlig for alle medarbeidere.

Evolution Håndbok – kort og godt:


  • Onlinebasert personal- og HMS-håndbok
  • Enkelt å søke på tema
  • Innholdet er utarbeidet av erfarne jurister hos Virke
  • Oppdateres når nye lover og regler kommer til
  • Linker til fordypningsmateriell og dokumentasjon
  • Innhold og utseende kan tilpasses bedriftens profil
  • Publisering av dokumenter kan tilpasses organisasjonens struktur

Håndbokmodulen er en digital personal- og HMS-håndbok, samt oppslagsverk for både ansatte og ledere. Her inngår alle de siste lover og regler for oppfølging av ansatte. Håndboken kan tilpasses den enkelte organisasjons personalrutiner.

Innen fagområdet personal og HMS er det mange lover og regler som skal etterstrebes. Det er ikke alltid lett å vite hva man skal gjøre i ulike situasjoner. Da kan det være svært nyttig å ha et komplett oppslagsverk. Her er alle lover og regler nedskrevet og organisasjonens personalregler kan også legges inn. På denne måten kan både ansatte og ledere ha full oversikt. I det daglige lederarbeidet er det viktig å vite hvilke regler man skal forholde seg til. Derfor er Håndboken et nyttig støtteverktøy i den operative ledergjerningen.

Innholdet i Håndboken er enkelt søkbart for både leder og ansatt, og finnes i både pdf-format og som flash-visning. Det kan enkelt velges hvilken del av organisasjonen som skal ha tilgang til hva av innholdet, eller deler av innholdet. Det er også enkelt for superbruker å endre/oppdatere innholdet i henhold til organisasjonens prosedyrer.

EVOLUTION – SOM LØNNER SEG:

Kunder som Arcus, Block Watne, Bring, Brødrene Dahl, Coop, KPMG, Kreftforeningen, Kynningsrud, Loomis, Nammo, Nortura, Oceaneering, Optimera, Postnord, Stabburet, Tine, Toma, Toyota og mange fler, har spart millionbeløp på Evolution. Ta kontakt her så kan din virksomhet fort gjøre det samme!