EVOLUTION

Du leder bedre.  Dine medarbeidere trives og yter bedre.  Bedriften sparer mye penger.  Og du selv sparer verdifull tid.  Alt gjennom ett verktøy: Evolution.  Full kontroll.  Helt enkelt.

Med lederverktøyet Evolution kan du utvikle tilfredse medarbeidere. Pluss få det beste ut av dem. Medarbeidere som trives yter bedre og har mindre fravær. Bedriften kan spare store beløp i redusert sykefravær.

Samtidig gjør Evolution din egen lederjobb mye enklere: Nettbasert som det er, kan du kjapt lede og følge opp dine ansatte. Alt du behøver befinner seg et par klikk unna: Medarbeiderdata. Planleggings- og oppfølgingsverktøy. Personal- og HMS-håndbok. Rapporter. Og mye mer.

Bottom line: Du får mer tid til personlig ledelse og sikre at alle medarbeidere blir sett og ivaretatt på best mulig måte.

–  kort og godt:


  • Komplett lederverktøy for oppfølging av medarbeidere
  • Nettbasert. Krever ikke kjøp og installasjon av programvare
  • Alt av verktøy og informasjon samlet på ett sted
  • Medarbeiderne følges fra ansettelse til fratredelse
  • Alle regler for oppfølging av sykmeldte ivaretas
  • Bedre og enklere ressurshåndtering
  • Effektive, enklere og bedre rutiner for ledelse og oppfølging
  • Bedre trivsel og redusert sykefravær
  • Grafiske modeller, oversikter og rapporter på individ og gruppenivå
  • Varsling via e-post

Medarbeiderens syklus i bedriften

OPPFØLGING

Oppfølgingsmodulen er hovedmodulen i Evolution og sikrer effektiv og bedre oppfølging av ansatte på alle nivåer i organisasjonen. All ansattinformasjon er samlet ett sted – på nettet – og gjør din lederjobb betraktelig enklere og tryggere å utføre.

SKADEBASE

Skadebasemodulen er et HMS-verktøy med oversikt, registrering, dokumentasjon, analyser og rapporter. Dette gjelder f.eks. riktig registrering, håndtering og forebygging av skader på arbeidsplassen. Modulen sikrer lovpålagt dokumentasjon.

PLANLEGGING

Planleggingsmodulen er et effektivt planleggingsverktøy for ressurshåndtering. Som leder får du her full oversikt og kan raskt tilpasse kalendere, skiftplaner, endringer, ansatte, tidsforbruk, overtid og kostnader.

HÅNDBOK

Håndbokmodulen er en digital personal- og HMS-håndbok, og oppslagsverk både for ansatte og ledere. Her inngår alle de siste lover og regler for oppfølging av ansatte. Håndboken kan tilpasses den enkelte organisasjons personalrutiner.

EVOLUTION – SOM LØNNER SEG:

Kunder som Arcus, Block Watne, Bring, Brødrene Dahl, Coop, KPMG, Kreftforeningen, Kynningsrud, Loomis, Nammo, Nortura, Oceaneering, Optimera, Postnord, Stabburet, Tine, Toma, Toyota og mange fler, har spart store beløp på Evolution. Ta kontakt her så kan din bedrift fort gjøre det sammen!