AD Travel – nettbasert reiseregning

AD Travel er et online reiseregningssystem som gir deg tilgang til og full oversikt over reiseregningene – enten du er ute og reiser, utfører godkjenningen, eller er den som håndterer lønn. Alltid lett tilgjengelig. På nettet. Helt enkelt.

AD Travel – kort og godt:


 • ENKELT
 • AD Travel er en nettløsning som omfatter funksjoner for reiseregning, refusjoner, tid/fravær inkl. prosjektfordeling, og kompetanse.

  AD Travel gir enklere behandling av reiseregninger, kilometer, refusjoner og timer. Løsningen håndterer også søknad om reise og bruk av kredittkort. 

 • EFFEKTIVT

  AD Travel gir kortere tid for håndtering av reiseregninger. Utregninger og kontroller er automatiserte, og sammen med en elektronisk informasjonsflyt får du bedre kontroll og en mer effektiv prosess. Du har mulighet til å registrere utlegg på din reise hvor som helst og når som helst via internett eller mobil/pad. Elektroniske bilag håndteres gjennom bruk av mobil/nettbrett kamerafunksjoner.

 • INTEGRERT MED LØNNSSYSTEM
 • AD Travel er fullt integrert med Visma Lønn, Huldt & Lillevik, Midas, VIVALDI, Personec, Bluegarden/Paga, L1-Lønn, Uni Micro og flere.

 • MINIMALE KRAV TIL VERKTØY
 • Nettilgang via nettleser
  Explorer 9, Safari 5.0, Firefox 9.0, Google Chrome          (eller høyere versjoner)
  Adobe PDF som utskriftsformat (gratis fra nettet)

 • INGEN EGEN SERVER OG PROGRAMVARE
  AD Travel tilbys som en ASP-tjeneste. Det innebærer at vi tar oss av den daglige driften av systemet. Du slipper å investere i egen hardware, software og kompetanse – og sparer dermed kostnader.
 • NYE MULIGHETER MED MOBILAPP
 • Vi jobber kontinuerlig med å effektivisere bruken av våre løsninger! I vår mobilapp gir vi deg mulighet til:

  • Registrering av utlegg, inkl. kobling til elektroniske vedlegg
  • Elektroniske vedlegg via kamerafunksjonaliteten på mobil/nettbrett
  • Registrering av kjøring med muligheter for tilgang til elektronisk kart/kjørerute 
  • Sende registrerte utlegg og kjøringer til godkjenning
  • Min oversikt med mulighet for å sende til godkjenning for brukeren 
  • Godkjenner (attesterer/anviser) får tilgang til å gjøre godkjenning 
  • Hente inn kredittkort-transaksjoner i mobilapp (kommer)

FORDELENE MED AD TRAVEL

 • Enkelt og effektivt
 • Elektronisk godkjenning
 • Kredittkort-integrasjon
 • Oversikt og kontroll
 • Elektroniske vedlegg/bilag

AD Travel er 4humans anerkjente digitale verktøy for effektiv håndtering av ansattes reiseutgifter og refusjoner. Verktøyet lager en strømlinjeformet prosess for behandlingen av reiseregningene – noe som borger for trygghet, kontroll og kvalitet. Alle regler og dokumentasjon er samlet ett sted. På nettet. Alltid tilgjengelig. Ganske enkelt.