HRM ledelseverktøy

er det komplette lederverktøyet for oppfølging av ansatte! Den nettbaserte løsningen er til uvurderlig hjelp for lederen i sitt daglige arbeid – og bidrar til at den ansatte blir sett og ivaretatt i organisasjonen. All informasjon er samlet ett sted og gjør deg til en god leder i praksis! Les mer her.

Oppfølging

Oppfølgingsmodulen i Evolution (nå i versjon 4.0) er et lettfattelig arbeidsverktøy som gjør det enkelt for leder å følge opp ansatte og å ha oversikt over utfylt dokumentasjon. Verktøyet sørger også for at myndighetskrav om oppfølging og kvalitet på dokumentasjonen blir ivaretatt. Enkelt å ta i bruk, og lett tilgjengelig på nettet. Les mer her.

Håndbok

Håndboksmodulen i Evolution er et digitalt oppslagsverk for alle som har med oppfølging av ansatte. Den tar for seg alle emner som er nyttig i arbeidet med operasjonell ledelse, og sikrer at personal- og HMS-prosedyrer i bedriften er lik for alle – og blir etterfulgt. Bedriftens personalhåndbok vil være godt synlig for alle. Les mer her.

Planlegging

Planleggingsmodulen er et effektivt planleggingsverktøy som gjør det enkelt å definere nye skiftplaner, fylle inn skift og gjøre endringer i skiftplanen. Evolution Planlegging legger til rette for at lederen effektivt kan planlegge – og håndtere uforutsette hendelser. Som leder har du til en hver tid tilgang på all nødvendig informasjon om den enkelte ansatte. Alt på ett sted. Les mer her.

Skadebase

Skadebasemodulen i Evolution (nå i versjon 4.0) er gull verdt når en arbeidsulykke inntreffer. Modulen lager en effektiv prosessflyt som tar deg fra A til Å – og gjør det til en enkel sak å registrere ulykker og hendelsesforløp. Den noterte informasjonen blir automatisk generert og lagret i rapportformat. Les mer her.

Tilleggsmoduler

Evolution består av lettfattelige arbeidsverktøy som gjør det enkelt for deg som leder å følge opp dine ansatte og å ha oversikt over utfylt dokumentasjon. Løsningen sørger også for at myndighetskrav om oppfølging og kvalitet på dokumentasjonen blir ivaretatt. Men bedrifter har ulike behov for funksjoner og oversikter – derfor kan du også velge mellom flere ulike tillegg. Les mer her.

AD Travel

AD Travel er et online reiseregningssystem som gir deg tilgang til, og full oversikt over reiseregningene – enten du er ute og reiser, utfører godkjenningen, eller er den som håndterer lønn. Alltid tilgjengelig. Helt enkelt. Les mer her.