4human AS skaper bedre ledere gjennom sitt nettbaserte, lettfattelige og effektive lederverktøy Evolution. Verktøyet støtter den enkelte leder i all oppfølging av medarbeiderne – og sørger for bedre trivsel og resultater i virksomheten.   Fra A til Å:

Ansattforvaltning

 • Ansettelser
 • Oppfølging nyansatte
 • Kompentanseoversikt
 • Medarbeidersamtaler
 • Fratredelse
 • Personalhåndbok

Fravær

 • Langtids sykefravær
 • Korttids sykefravær
 • Ferieadministrasjon
 • NAV-integrasjon
 • Sykefraværshåndbok

HMS-funksjoner

 • Skaderegistrering
 • HMS avviks-oppfølgning
 • Spørreundersøkelser
 • HMS-håndbok
 • Styrehåndbok

Ressursforvaltning

 • Timeregistrering
 • Tidsplanlegging
 • Omstillingstyring
 • Utlegg
 • Reiseregning
 • Kjørebok

4human AS har utviklet en avansert integrasjonsmotor til Evolution. Kunder har opptil sju samtidige integrasjoner med verktøyet. Evolution kan

integreres med de fleste lønns- og tidsregistreringssystemer, samt et stort antall andre relevante systemer som kan utveksle personaldata.

For effektivt å kunne bruke verktøyene til å forsterke eller forbedre prosesser på, understøttes verktøyene av følgende støttefunksjoner:

 • Ansattregister (slave)
 • Ansattregister (master)
 • Elektronisk dokumentarkiv
 • Avanserte rapporter for interne/eksterne formål (pr modul)
 • Felles kalenderfunksjon
 • Standard rapporter
 • Funksjonsrik løsning for nettbrett/mobil
 • Varslingssystem – avhengig av modul